Välkommen till Kämpersvik-Ejgde fiber

Nya fakturor är nu utskickade

Du skall nu fått 3 st fakturor, dom avser medlemsavgift för 2019 samt kvartal 1 och 2.

 

Snart dags för nytt avtal.

Styrelsen önskar synpunkter från medlemmarna.

Det 5-åriga avtalet med vår kommunikationsoperatör Netatonce går ut i juni 2019 och vi har därför redan nu börjat förbereda upphandling av nästa avtalsperiod. Valet står då mellan att behålla Netatonce eller handla upp en ny kommunikationsoperatör.

Ett byte är operatör är både tekniskt och administrativt komplicerat och omfattande. Byte till en ny operatör innebär bland annat att all teknisk utrustning i nodhus och hemmen måste bytas ut. Marknaden är också begränsad och i dagsläget dominerad av Telia.

Vi samråder nu med de andra Tanumsföreningarna som har Netatonce hur vi kan samverka i den nya upphandlingen. Som ett första led kommer vi åka till Växjö i slutet av oktober för att på plats diskutera med Netatonce. Vi kommer då fokusera på utrustning, support, pris/prestanda och garantier. Styrelsen tar gärna emot synpunkter från er medlemmar och på vad som varit bra och mindre bra med vår nuvarande operatör Netatonce.

Vi kommer också att rapportera från processen här på hemsidan och i mailutskick. Upphandlingen och beslut kommer enligt stämmobeslut att skötas av styrelsen.

För styrelsen,

 Håkan K

 

INFORMATION gällande driftstörningarna v. 30-31, 2018


Under vecka 30 och 31 hade vi på Net at Once driftstörningar
som påverkade nättrafiken. Driftstörningarna orsakades av
överbelastningsattacker som vi blev utsatta för. Under den
gångna veckan har vi vidtagit flera olika åtgärder för att
säkerställa att du som kund framöver inte ska drabbas av
liknande störningar.
Vi beklagar eventuella olägenheter som du upplevt på grund av
driftstörningarna och hoppas att du framöver kommer få mycket
nytta och nöje av dina tjänster via oss. Om du har några frågor är
du välkommen att kontakta oss på 0771-40 44 00.
Med vänlig hälsning
Net at Once

 

GDPR

Information från styrelsen

kampersvik-gdpr-policy.pdf

 

Vad är Kämpersvik-Ejgde fiberförening?

Vi har byggt ett fibernätverk i området mellan Fjällbacka och Grebbestad, från kusten i väst till väg 914 (Tanum-Kvillevägen) i öst. Nätet är i drift sedan juni 2014 och har 300 anslutna medlemmar. Vid besiktningen av nätet fick vi högsta betyg, enligt besiktningsmannen har vi ett nät i värdsklass. Vid länsstyrelsens besiktning av administration och ekonomi fick vi också högsta betyg. 

Skräppost

Tänk på att fakturor från både vår förening och Net at Once kan hamna i skräppostlådan på mailen.

Serviceavtal

Föreningen har tecknat serviceavtal med TEGAB.

 Nya rutiner för fakturering

Observera att avsändaren på fakturerna är [javascript protected email address].

OBS. Titta i din spräppost om du inte hittar den, fakturan kan ha hamnat där.

Hittar du den inte maila hakan.kellgren@socav.gu.se för en ny.

 

Bankgiro 335-8017 

IBAN: SE18 8000 0835 1900 3830 3251

SWIFT/BIC: SWEDSESS