Välkommen till Kämpersvik-Ejgde fiber

Störningar i TV.

Under söndag och delar av i dag måndag har vissa fibermedlemmar saknat TV sändningar. Detta har inträffat en gång tidigare och beror på en svaghet i systemet som Net at Once nu säger att de har åtgärdat. Fiberföreningen beklagar störningarna.

Till minne av Britt Signeböen.

Britt dog natten till lördag den 3 juli 2021 efter en kort sjukdom

Britt var född 1949 i Norge på svensk-norska gränsen vid Älgafallet. Hon flyttade till Sverige och förblev svensk medan syskonen stannade i Norge.

I början av 1990-talet byggde hon sitt hus på Kolmyrarna. Uppkopplingen till internet var mycket instabilt runt Kolmyrarna så när det blev aktuellt med att bygga ett fibernät var Britt en av intiativtagarna till att bilda Kämpersvik-Ejgde fiberförening. Föreningen bildades 2013 och 2014 driftsattes nätet. Britt var kassör i styrelsen fram till sin död.

Britt var mycket kunnig och satte sig lätt in i vad som krävdes för att få statsbidrag och erfodliga tillstånd. Vid länsstyrelsens besiktning av administration och ekonomi fick vi högsta betyg vilket var helt och hållet Britts förtjänst. Vid våra styrelsemöten hade hon alltid klara åsikter och kom med konstruktiva förslag. Utan hennes förtjänstfulla insatser för Kämpersvik-Ejgde fiberförening skulle arbetet med att etablera fibernätet ha blivit avsevärt mer slitsamt.

Hon var alltid väl insatt i politiken, vilket kanske var en frukt av att hon i tidigare år haft kommunala uppdrag och varit med i Konsumentföreningen Älvsborg/Bohusläns styrelse. Hon var mycket engagerad i sitt arbete som revisor och i sitt egna företag; Ejgde Konsult & Fastighetsaktiebolag, och arbetade ända till slutet.

Håkan Kellgren, ordförande

Lars Joelsson, sekreterare

 

Kämpersvik-Ejgde Fiberförening.

Årsmöte 27/6.

Vid årets stämma omvaldes Håkan Kellgren som föreningens ordförande.

Anders Johansson sitter kvar  ett år och Lars Joelsson omvaldes för två år. Styrelsen har fått två nya ledamöter i Marita Laneby samt Sara Reimbert Westlund som valdes för två år. 

Till ny valberedare valdes Peter Samzelius. Då Henrik Mörk avsagt sig revisorsuppdraget kommer föreningen att anlita en aktoriserad revisorbyrå.

Stämman tackade avgående Britt Signeböen och Christer Norinder för ett gott och långt styrelsarbete.

Stämman avtackade också revisorerna Christer Tunarf och Henrik Mörk samt valberedare Anna-Lena Edvardsson.

Föreningen har just nu 390 medlemmar.

Föreningen växer med fler medlemmar

Föreningen växer med fler medlemmar och för att möta kommande behov har vi införskaffat ett nytt nodhus. Omläggning till det nya nodhuset kommer att ske i december och när just din anslutning läggs om kan du uppleva en kort störning.

Skulle det av någon anledning bli något långvarigt problem med din anslutning ska du i första hand maila till Kampersvik@tegab.se och i andra hand under kontorstid ringa 073 – 502 46 84 (till Helena).

Vi vill också passa på att poängtera att din internetanslutning och eventuella TV ska fungera utan störningar. Har du återkommande problem så felanmäl till Net at Once respektive Sappa. Och tveka inte att höra om dig till nån i styrelsen om du inte får den support du behöver.

Vi är många som är tacksamma för fibernätet då det möjliggjort hemarbete under pandemin. Det är ingen avancerad gissning att tro att uppmaningen till distansarbete kommer att gälla också första halvåret 2021.

Med detta sagt vill styrelsen önska fina helger och ett bra slut på 2020.

Nya fakturor är nu utskickade

Fakturor har gått ut som avser medlemsavgift för första halvåret 2021.

Till minne av Jan-Erling Ohlson - en mångsidig naturmänniska.

Natten till en 28 augusti dog Jan-Erling på sjukhuset. Han hade då fått reda på att han hade en obotlig cancer som inte hade gett sig till känna tidigare.

Jan-Erling arbetade som kommunekolog, först i Munkedal och de sista åren i Strömstad. Genom sitt arbete hade Jan-Erling ett stort nätverk på kommunerna och länsstyrelsen. Detta hade han nytta av under sin tid som ordförande i Föreningen Framåt, vilket han var under imponerande 30 år, samt i sitt arbete i Kämpersvik-Ejgdes fiberförening. Han var intiativtagare och drivande i restaureringen av Ejgdetjärnet och var med och bildade Ejgdetjärnets Förening, där han nu var ordförande.

Läs mer på www.kampersvik.se

GDPR

Information från styrelsen

kampersvik-gdpr-policy.pdf

 

Vad är Kämpersvik-Ejgde fiberförening?

Vi har byggt ett fibernätverk i området mellan Fjällbacka och Grebbestad, från kusten i väst till väg 914 (Tanum-Kvillevägen) i öst. Nätet är i drift sedan juni 2014 och har 365 anslutna medlemmar. Vid besiktningen av nätet fick vi högsta betyg, enligt besiktningsmannen har vi ett nät i värdsklass. Vid länsstyrelsens besiktning av administration och ekonomi fick vi också högsta betyg. 

Skräppost

Tänk på att fakturor från både vår förening och Net at Once kan hamna i skräppostlådan på mailen.

Hittar du den inte maila: kampersvikfiber@gmail.com för en ny.

 

Bankgiro 335-8017 

IBAN: SE18 8000 0835 1900 3830 3251

SWIFT/BIC: SWEDSESS