Tjänster

Tjänstepaketen hos Net-at-Once (NaO)

Lägg märke till att det i samtliga alternativ tillkommer en serviceavgift på 70 kronor (inkl moms) i månaden för att driva och underhålla nätet. Faktureringsavgifter kan också tillkomma.

Internet och telefoni

Internet och IP telefoni kostar 187 + 70 kr serviceavgift/mån dvs 257 kr/mån. Hastigheten är hela 200/200 Mbit/s! Detta är riktigt bra och billigt.

Högre hastighet
Den som så önskar kan i de tre första alternativen uppgradera internethastigheten till 1000/1000. Merkostnaden för detta är 199 kr/mån.

Passiv medlem
Väljer du att starta som passiv medlem d.v.s. utan att köpa någon tjänst från start så kan du ansluta dig senare till samma villkor med då tillkommer en startavgift på 2500 kr.

TV från Sappa

Från oktober-2015 gäller följande:Sappa har ändrat på förutsättningarna gentemot tidigare, nya medlemmar som tecknar till tv via föreningen kommer INTE att läggas till kollektivt ifall dom tillkommer efter driftstart. Det innebär att nya medlemmar som vill teckna till tv gör det direkt gentemot Sappa, det innebär samtidigt att kunderna kan slippa bindningstider och dylikt, så att dom som har valt delårsabonnemang kan ha tv under bara vissa delar av året.