Anmäla sig efteråt

Nyanslutningar

Föreningen medger nyanslutningar i april eller september. Det innebär att du som vill komma med senast i slutet februari alternativt slutet juli ska komma in med en beställning. Det betyder i sin tur att du bör ta kontakt med föreningen för information och offert alldeles i början av sommaren alternativt kring jul.

Efteranmälan

För enskilda medlemmar är grundprincipen är denna.

Dom som vill ansluta nu betalar samma som alla andra + den faktiska kostnaden för anslutning.

Dvs nånstans 16500 kr plus vad det kostar att ansluta din fastighet och blåsa fiber och svetsa den. Vad den senare kostnaden är beror på hur långt du har till närmsta kopplingspunkt men en grov skattning mellan tummen och pekfingret är en maskindag + 1 handgubbe + blåsning/svetsning 12 - 15 tkr.

En rimlig skattning är alltså dryga 30 - 35 tkr.

Fastighetsbyte

Om ni skall sälja eller skall köpa en fastighet som är ansluten till Kämpersvik-Ejgde fiber är det viktigt att vi får information om detta.

 

För mer information kontakta oss via  kampersvikfiber@gmail.com eller någon i styrelsen.