Arkiv

2015-03-29

Föreningstämman.

Hölls den 29/3 i Skärgårdshuset i Grebbestad.

Styrelsen redovisade året som gått. Vid besiktningen av nätet fick vi högsta betyg, enligt besiktningsmannen har vi ett nät i värdsklass. Vid länsstyrelsens besiktning av administration och ekonomi fick vi också högsta betyg. Vi får, som en av få föreningar i landet, fullt bidrag utan något avdrag. Se årsredovisning och verksamhetsberättelse under "Dokument/kartor/.

Föreningsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Ordförande Håkan Kellgren omvaldes för 1 år och Britt Signeböen och Lars Joelsson för två år, de andra ledamöterna kvarstår. Revisiorer omvaldes och valberedning valdes om. Till valberedninge valdes också Anna-Lena Edvardsson.

Anna-Lena Edvardsson tackade, på medlemmarnas vägnar, styrelsen för allt nerlagt arbete och för det fina resultatet.

Fiberföreningen tackar för det gångna året och önskar att alla nu får glädje och nytta av sin uppkoppling.

2015-02-07

Enkätsvar

Tack alla som svarat på vår enkät. Vi fick in dryga 220 svar av 300 tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 75% och det är riktigt bra i sådana här sammanhang.

Vi har nu fått en god bild av hur fibern fungerar och upplevs. De problem som vi identifierat har vi nu kommunicerat med vår operatör Net at Once (NaO)och leverantören av TV-tjänsterna Sappa. Vi kan även jämföra oss med flera av våra systerföreningar som nu genomfört samma enkät.

Både Sappa och NaO tar allvarligt på problemen och alla föreningsstyrelser är naturligtvis mycket angelägna att våra nät och tjänster ska fungera som upphandlat och önskat. 

Överlag fungerar nätet och tjänsterna bra men det finns, som framgår nedan, en del problem som är riktigt irriterande och som vi måste få åtgärdade. Vi har redan haft ett möte med Sappa om TV-problemen och i slutet av februari ska alla 5 föreningar träffa NaO och Sappa i ett nytt möte.

Upplever du problem är det viktigt att du felanmäler till NaO och/eller Sappa. Nöj dig inte med beskedet att "starta om din mediaomvandlare" utan kräv att man felsöker. Händer inget kontakta fiberstyrelsen.

Drabbas du av störningar i tjänsterna notera alltid tidpunkt. Eftersom all trafik loggas kan man då gå tillbaka och se vad som fallerat.

På vår hemsida kommer vi lägga ut lite tips och råd hur man kan hantera problem och fibern i allmänhet.

En kort sammanställning av enkäten visar följande svar för Kämpersvik fiber och svarsmönstret stämmer relativt väl med de övriga föreningarnas:

Bredband via kabel:

Inga problem: 63 %

Behöver starta om ibland: 27 %

Upplever dålig hastighet: 10 %

Bredband via Wifi:

Bra: 80 %

Mindre bra: 20 % (klagomålen på wifi rör främst dålig räckvidd)

TV-tjänster

Inga problem: 43 %

Behöver starta om ibland: 43 % 

Problem med hackande bild: 16 % 

Problem med programtext: 2 %

Problem med inspelning: 1 %

Övrigt: 26 % (problem med frysning/kanalbyten/allvarligt fel)

Telefonitjänsten

Bra: 70 %

Dåligt ljud: 11 %

Övrigt: 10 % (problem att nå vissa nummer, portering, uppstart)

Supporten hos NetatOnce 

5=bra          28 %

4                   42 %

3                   20 %

2                   5 %

1=dålig        5 %

Supporten hos Sappa 

5=bra          35 %

4                   42 %

3                   20 %

2                   2 %

1=dålig      1 %

Med vänlig hälsning

Håkan K

Ordf. Kämpersvik fiber

 

2014-06-26

Praktisk information

Denna information är hämtad från Resö fiber hemsida.

Samma eller någon dag efter du startat din fiberförbindelse kommer förbindelsen att brytas en stund. Detta är inget fel utan NAO uppdaterar då din medieomvandlare/routers interna programvara. OBS MYCKET VIKTIGT! Stäng absolut inte av medieomvandlaren/routern då detta händer, det kan i värsta fall skada utrustningen. Skulle inte förbindelsen återkomma av sig själv kontakta NAO.

Har du beställt TV gäller följande:
Startar du din uppkoppling före kl 17.00 kopplas TVn in samma dag.
Startar du din uppkoppling efter kl 17.00 kopplas TVn in nästa dag.
Startar du din uppkoppling efter kl 17.00 på fredag eller under lö, sö kopplas TVn in på måndag.

Har du beställt telefon gäller följande:

Skall du ha nytt nummer kommer telefonen att börja fungera efter 5-8 arbetsdagar. Du kommer att få ett sms när den kommer att aktiveras och ett bekräftelsebrev från NAO.

Skall du behålla ditt gamla nummer så kommer det att flyttas tre månader efter det att du startat din uppkoppling. Det beror på att de flesta operatörer har tre månaders uppsägningstid. Vill du ha flytten gjord tidigare går det bra. Kontakta då NAO och meddela dem önskat inkopplingsdatum.
OBS! Väljer du att flytta tidigare måste du fortfarande betala de tre sista månaderna till din gamla operatör.

Har du kortare bindningstid än tre månader kontakta NAO.

Har du Telia idag och får meddelande från dem att du har en månads uppsägningstid är det troligtvis felaktigt. Kontakta då Telia för besked om vad som gäller. Detta har nyligen hänt i en annan fiberförening som NAO levererar till och risken finns att Telia sänder ut felaktiga besked även till oss.

2014-06-24

Äntligen är nätet igång!

Vid 14-tiden den 24/6  nåddes vi av beskedet att nätet är uppe och igång.

Det betyder att Kämpersvik, Helgeröd, Kämperöd och ytterligare områden nu kan gå in och registrera sig. Har du haft din mediakonverterare påslagen under en längre tid kan du behöva starta om den innan du kommer igång. På konverteraren finns en lampa WAN. Lyser den betyder det att du har kontakt med NOD-huset. Lyser Internet-lampan betyder det att du också har kontakt med yttervärlden och kan registrera dig på NaOs sida. Hos NaO säger att de tar hand om alla registreringar fram till kl 17 idag. Ni som registrerar er efter kl 1700 får vänta tills i morgon innan allt funkar.

 

Körschema våren 2014

korschema-for-fiber.pdf  

 

Viktig information från Net at Once

Information om installationen, registrering, extrautrustning samt telefonnummer till Net at Once support hittar du i dokumentet nedan. Det finns också telefonnummer till Antech om du vill ha hjälp med installation.

infomaterial-kampersvik-svandal-reso-kville-varldsarvet-3.pdf

Viktig länk till Net at Once.

Här registrerar du ditt telefonnummer och väljer tilläggstjänster.

http://www.netatonce.se/bestbrf?kampersvik