Arkiv

2015-02-07

Enkätsvar

Tack alla som svarat på vår enkät. Vi fick in dryga 220 svar av 300 tillfrågade, vilket ger en svarsfrekvens på 75% och det är riktigt bra i sådana här sammanhang.

Vi har nu fått en god bild av hur fibern fungerar och upplevs. De problem som vi identifierat har vi nu kommunicerat med vår operatör Net at Once (NaO)och leverantören av TV-tjänsterna Sappa. Vi kan även jämföra oss med flera av våra systerföreningar som nu genomfört samma enkät.

Både Sappa och NaO tar allvarligt på problemen och alla föreningsstyrelser är naturligtvis mycket angelägna att våra nät och tjänster ska fungera som upphandlat och önskat. 

Överlag fungerar nätet och tjänsterna bra men det finns, som framgår nedan, en del problem som är riktigt irriterande och som vi måste få åtgärdade. Vi har redan haft ett möte med Sappa om TV-problemen och i slutet av februari ska alla 5 föreningar träffa NaO och Sappa i ett nytt möte.

Upplever du problem är det viktigt att du felanmäler till NaO och/eller Sappa. Nöj dig inte med beskedet att "starta om din mediaomvandlare" utan kräv att man felsöker. Händer inget kontakta fiberstyrelsen.

Drabbas du av störningar i tjänsterna notera alltid tidpunkt. Eftersom all trafik loggas kan man då gå tillbaka och se vad som fallerat.

På vår hemsida kommer vi lägga ut lite tips och råd hur man kan hantera problem och fibern i allmänhet.

En kort sammanställning av enkäten visar följande svar för Kämpersvik fiber och svarsmönstret stämmer relativt väl med de övriga föreningarnas:

Bredband via kabel:

Inga problem: 63 %

Behöver starta om ibland: 27 %

Upplever dålig hastighet: 10 %

Bredband via Wifi:

Bra: 80 %

Mindre bra: 20 % (klagomålen på wifi rör främst dålig räckvidd)

TV-tjänster

Inga problem: 43 %

Behöver starta om ibland: 43 % 

Problem med hackande bild: 16 % 

Problem med programtext: 2 %

Problem med inspelning: 1 %

Övrigt: 26 % (problem med frysning/kanalbyten/allvarligt fel)

Telefonitjänsten

Bra: 70 %

Dåligt ljud: 11 %

Övrigt: 10 % (problem att nå vissa nummer, portering, uppstart)

Supporten hos NetatOnce 

5=bra          28 %

4                   42 %

3                   20 %

2                   5 %

1=dålig        5 %

Supporten hos Sappa 

5=bra          35 %

4                   42 %

3                   20 %

2                   2 %

1=dålig      1 %

Med vänlig hälsning

Håkan K

Ordf. Kämpersvik fiber