Frågor o svar

Tips, råd och upplysningar från Kämpersvik Fiber

De flesta av dessa frågor och svar är föranledda av kommentarer på enkäten. Skulle du likväl ha frågor som inte besvaras här är du välkommen att maila föreningen (kampersvikfiber@gmail.com). Tack till Martin/Resö fiber för hjälp med enkät och stora delar av tips och rådtexten.

Åska

Sommaren är här och därmed åskmolnen. Föreningen har haft en långvarig diskussion med Netatonce om tolkningen av det utlovade ”åskskyddet”. Nu har vi fått besked och Netatonce ersätter mediaboxen om det kan konstateras att den är åskskadad.

Som alltid när det gäller åska och elektronik ska man vidta försiktighetsåtgärder som:

Se till att den gamla teleledningen är avklippt väl utanför huset.  Själva fibern är elektriskt oledande och ska aldrig dras ur då den är känslig för smuts och påverkan.

Använd gärna jordat vägguttag med ett överspänningsskydd (finns på Clas Ohlson m.fl.)

Dra gärna ut strömadaptern om det åskar riktigt nära eller om du inte är i stugan på ett tag


Min TV-bild hackar/fryser
Flera medlemmar upplever idag (februari 2015) problem med TV-tjänsten. Förhoppningsvis ska en uppdatering av TV-boxen undanröja detta. Det finns en del andra felkällor där trådlösa lösningar via elnätet eller via Wifi-brygga inte alltid fungerar så bra. Prova gärna att koppla TV-boxen direkt till mediaomvandlaren med en nätverkskabel (finns t.ex. på Clas Ohlson eller Kjell&Company) och se om problemen försvinner.

Vid enstaka tillfällen kan bildstörning bero på TV-kanalens utsändning. Med digital-TV får man ibland acceptera detta men givetvis inte dagligen.

Hur uppdateras min utrustning?
Mediaomvandlaren liksom TV-boxen blir automatiskt uppdaterade via nätet. Om du får en fråga om uppdatering på TV-skärmen, tryck då OK på fjärrkontrollen.

Vill du därefter vara säker på att utrustningen är uppdaterad kan du slå av strömmen och vänta en halv minut och sedan starta om.

Hur snabb är min fiberuppkoppling?
Vill du testa hastigheten på din uppkoppling gå in på www.bredbandskollen.se och tryck ”Starta mätning”. Vill du mäta hastigheten på din smartphone eller surfplatta finns speciella appar för dessa.

Har du datorn kopplad med en nätverkskabel och datorn är tämligen ny bör du kunna nå hastigheter upp mot 200 Mbit/s.

Wifi-uppkoppling ger som regel runt 20-40 Mbit/s. I praktiken, dvs. vid vanlig surf märker man knappast skillnaden mellan 20 och 200 Mbit/s.

Är du missnöjd med din hastighet kolla alltid med en modern dator och uppkoppling via kabel innan du felanmäler.

Det förekommer att nästan nya eller även helt nya bärbara datorer enbart klarar 100 Mbit/s. Skall du köpa ny dator förvissa dig då om att datorn klarar Gigabit Ethernet. Står det att den klarar Fast Ethernet så klarar den bara 100 Mbit/s.

Hela vårt nät och våra mediaomvandlare är byggda för 1 Gbit/s (1000 Mbit/s).

Dålig räckvidd på Wifi

Räckvidden är beroende på var i huset du placerat mediaomvandlaren, byggnadens utformning och byggmaterial i huset.

Vår mediaomvandlare Inteno FG500 är inte den starkaste på marknaden, utan man har förmodligen prioriterat effekt och strömförbrukning. Ett tips, om du upplever detta som ett bekymmer, är att komplettera med en signalförstärkare (på engelska: range extender) för trådlöst nätverk, skaffa en egen router eller en trådlös accesspunkt. Man kan då slå av Wifi på Intenon och sätta den nya enheten på ett bättre ställe i huset. En sådan enhet brukar också ha fler nätverksutgångar för nätverkskabel jämfört med Intenon som bara har två.

Dessa enheter kan man också köpa på Clas Ohlson eller Kjell & Company. En annan bra och lokal leverantör och rådgivare är Mäster Johan invid apoteket i Tanum.

Kan jag byta Inteno till en egen router?
Du måste ha Inteno-routern som första enhet mot inkommande fiber, men sedan kan du hänga på annan utrustning som trådlös accesspunkt eller en switch med flera portar, så du får ett nät som passar dig bättre. Slå då av Wifi i Intenon, så den inte interfererar. Vill du använda en annan router kan den behöva bryggas till Inteno och då får du rådfråga NaO Support om inställningar m.m.

Strömavbrott – vad händer då?
Bryts strömmen slocknar mediaomvandlaren och telefon/bredband slutar fungera. Är du särskilt beroende av att kommunikationen alltid fungerar, bör du skaffa en batteribackup (UPS). Sådan kan köpas från NaO eller data/teknikaffär. Om strömmen till vårt nodhus försvinner har vi UPS-backup för åtminstone 12 timmars strömavbrott.

Kan jag stänga av mina boxar när vi lämnar stugan?
Ja, är man borta flera veckor kan det vara strömbesparande att stänga av dessa, dessutom skyddas de då mot åska. TV-boxen skall man stänga av via fjärrkontrollen och inte bara dra ut strömsladden. Den behöver spara sina inställningar och bryter man strömmen tar det extra lång tid att starta upp den nästa gång. SAPPA uppmanar alla att sätta TV-boxen i standby läge vid tittandets slut.

Åskskada – vad gäller?
Vi har en pågående diskussion med NaO om vårt åskskydd. Föreningens uppfattning är att vi har en åskgaranti för mediaomvandlaren. Man ska alltid dra ut strömadaptern till elektronikutrustning när det åskar kraftigt och nära. Själva fibern är oledande och kan aldrig skadas av åska. Fiberkontakten skall heller aldrig dras ur, då den är känslig för smuts och damm. Har du satt telefonadaptern i första jacket för att kunna utnyttja befintliga koppartrådar i ditt hus är det mycket viktigt att du kopplar loss inkommande gamla koppartrådar till förstajacket. Annars har du en åskledare in som kan ställa till stor skada. Klipp om möjligt av den gamla telekabeln på utsidan av huset för största säkerhet.

Hur ställer jag om min mediabox/router?
Starta datorns webbläsare. Skriv in adressen 192.168.1.1 och logga in med användare USER och password USER. Sedan får du upp menyer där du kan stänga av Wifi, ändra ID, titta på loggar m.m.

Varför fungerar det inte problemfritt för alla?
Fiberteknik och IP-tjänster är komplicerat och man får tyvärr räkna med uppstartsproblem innan allt är intrimmat. När det sedan väl fungerar är det en robust och säker teknik som kommer att rulla utan problem. Ge inte upp.

Jag är ändå missnöjd
Får du inte hjälp via supporten, ska du ta kontakt med styrelsen, så tittar vi på detta tillsammans. Vårt mål är nöjda medlemmar och vi har alla gjort en stor ekonomisk satsning i vårt fibernät som givetvis ska fungera. Vi hoppas ingen sitter och lider i det tysta utan att ta kontakt.

Jag önskar bättre supporttider av NaO – gärna kvällar och helger
Detta är en kostnadsfråga. Den servicenivå som erbjuder helgsupport är helt enkelt för dyr för att vara ett alternativ. Tänk gärna på att det går att maila supporten också. Kanske kan det vara ett alternativ till att sitta och vänta på att NaO ska ringa tillbaka.

Min telefon ringer inte till rätt nummer
Kommer du inte fram eller funkar inte din vidarekoppling, är det viktigt att du noterar tidpunkt och vilket nummer du ringt. Felanmäl sedan till NaO Support och då all trafik loggas kan de se var problemet uppstått.

Min telefon brusar och knastrar
Innan du felanmäler, kolla så att inte det är ledningarna i ditt hus som är störda. Koppla en modern telefon direkt i mediaomvandlaren och provring. Förvissa dig om att den gamla inkommande kopparledningen från Telia är helt bortkopplad.

Är jag uppbunden till Kämpersvik Fiber och NaO / Sappa i hela 5 år?
Ja, förutsättningarna för att operatören ska ge ett bra pris och erbjuda all utrustning var att vi skrev ett långsiktigt avtal. Även det statliga bidraget förutsätter att vi äger och driver nätet själva minst fem år. Samma förutsättningar gäller för alla fiberföreningar i Sverige. Man kan alltså inte hoppa av från sitt fiberengagemang och ska någon flytta/byta ta då kontakt med styrelsen så får vi lösa detta. Den fysiska fiberanslutningen är knuten till fastigheten medan tjänsterna tecknas av den person som bor eller hyr där.

Kan jag byta TV-kanaler eller ändra mitt utbud?
Det grundpaket du valde vid uppstarten gäller hela din avtalsperiod som är 5 år. Men det går bra att lägga till eller köpa kanaler tillfälligt och du kontaktar då Sappa-TV.

Varför kan jag inte se TV4 Väst?
På TV4 Väst ligger på kanal 351. För den driftige går det att bygga om boxens meny så att du får den programlista du vill ha och därigenom slippa TV Stockholm. Ringa SAPPAs kuntjänst och fråga hur du bär dig åt. 0774-444744.

 

Frågor och svar kring installation och medlemskap. 

Fråga: Hur lång fiberkabel skall jag ha?

Svar: Mät avståndet mellan fiberboxen och det ställe där du vill ha mediaomvandlare + 63 cm. (63 cm av kabeln är inne i mediaomvandlaren)

 

Fråga: Jag har beställt extra TV kanaler, ex norska. Ordnar föreningen det?

Svar: Nej,. Vi hänvisar till sappa, 0774-444 744, alla dagar 8–22. Observera – på grund av handläggningstid måste du vänta minst 2 dagar från det att du aktiverat ditt bredband innan du ringer Sappa. 

 

Fråga: Lämnar föreningen ut det som vi beställer av Net at Once?

Svar: Nej. Vi lämna bara ut mediaomvandlare, TV box och fiberkabel. Det andra får du genom Net at Once.

 

Fråga: Kan jag få hjälp med  installationen?

Svar: För att få bästa kvalitet på tv, bredband och telefoni rekommenderar vi att ni installerar datauttag i ert hus. För hjälp med installationen kontakta Mäster Johan i Tanumshede. 

Fråga: Passivt medlemskap:

Man är med och drar fram fiber till fastigheten, men ansluter sig inte.
1. Vad blir då inkopplingsavgiften?
2. Betalar man för drift av anläggningen (nätavgift) vid passivt medlemskap?

Svar: OBS Även om du är med från början och betalar insatsen så kommer Net at Once att ta ut en kostnad på 2500 kr när du installerar boxen i ett senare skede. (Det beror på att det finns en avskrivningskostnad för boxarna, mer information kommer senare.)

Fråga: Vad ingår i insatsen?

Svar: Du får själv betala grävningen på den egna tomten men själva röret och kabeln ingår i insatsen (OBS gäller inte PEM slangen som beskrivs ovan). Du får också betala och ordna ledningsdragning inne i huset men indragningen av fibern i huset och de boxar som ledningen kopplas till ingår i insatsen.